Pjesme

Vrijeme tiho teče

I dok cvjetić sanja, vrijeme tiho teče
I stvarnost će biti i nada i san,
Jer rijeka vremena blizu je svog ušća –
Beskonačni, vječni nastupit će dan,

Na obali novoj nema mračne noći
Da pomuti radost blistavoga dana,
Ni oluje strašne da za tren pokosi
Raskošnu ljepotu tog proljetnoga dana.

Ka obali novoj sad nas vrijeme nosi!
Žao nam ga nije! Nek brže poteče
Tamo, na poljane vječnosti nam drage,
Gdje u Bogu traju pjesme vječne sreće.

Više

Znam da je blizu čas

Znam da je blizu čas
da opet dođe Spas
ponoć izbila već
ali dao je riječ,
i zato On će doći
kad kucne čas.

Sa neba Isus doći će
da uzme k sebi narod svoj
sve koji ovdje žive sad
po volji njegovoj.

Ide Bog, već blizu je,
budi spreman svake noći,
jer se ne zna kad će doći,
ne zna se al' doći će!

Nek nam bude riječ i djelo
kao svila čisti, bijelo
mir i radost nek nas krasi
Ide Gospod da nas spasi.
Više

Pravo s Neba

Doći će nam opet
Al' ne kao beba,
Isus će nam doći
Al' sad pravo s Neba.

Zavjese nema
Više pred tom tajnom
Isus će nam doći
Al' sad s vojskom sjajnom.

Anđeoska vojska
Na krilima tada
Odvest će nas tamo
Gdje je Isus sada. Više

Budi spreman

Budi spreman svakog časa
Da dočekaš svoga Spasa,
Budno straži dan i noć,
Kad ne misliš On će doć.

Dok sve spava tvrdim snom
Doći će naš Gospod s neba
Doći će u carstvu svom. Više

Za nas

Za nas, za ljude, za grešni rod

Sin Božji s neba siđe;
Za nas je On na križu razapet,
Jer Bogu tako omilje svijet!

Za naše dobro i za naš spas
K'o nijemo Janje ne pusti glas;
On mirno križ je nosio klet,
Jer Bogu tako omilje svijet!

Za naše dobro On ranjen bi
I mučen da bismo živjeli mi;
Za nas je na križ On razapet,
Jer Bogu tako omilje svijet!

Da život vječni čovjeku da
I zemlja sretna bude sva,
Na glavi je trpio trnov splet,
Jer Bogu tako omilje svijet!

Više

Kao što munja

Kao što munja bljesne sjajna
I obaja svaki kut,
Tako Isus naš će doći
Sav u slavi drugi put.

Pratiće ga četa silna
Svih anđela slavopoj
Sa silom i slavom vječnom
Eno, ide Isus moj.

Kad Isusa vide slavnog
U strahu će bježati zli
A djeca će mnoga tada
Od radosti klicati.

Više